Filosofi

Jeg opfatter dig som eksperten i dit eget personlige og professionelle liv og betragter dig som kreativ og ressourcefuld. På baggrund af denne filosofi, vil jeg støtte dig i:

  • at afdække og klarlægge det, som du ønsker at opnå ved coachingforløbet
  • at øge din indsigt i dig selv
  • at du når frem til dine egne løsninger og handleplaner
  • at du tager ansvaret for at handle, så du gør tanke til virkelighed

Et lille filosofisk digt

For 100 år siden skrev min farfar dette digt. Dengang var han 23 år og læste til præst.

Da jeg for nylig fandt hans sirligt håndskrevne digte i en lille slidt bog, blev jeg så betaget af netop dette digt. Jeg har valgt at tage det med på min hjemmeside, da det beskriver én af menneskets evige udfordringer – og det, som coaching også handler om.

Jeg føler tit så meget
men kan dog aldrig nå
at tænke det med Tanken
og fuldt og helt forstå

Åh, kunde jeg fra Hjertet
dog bygge op en Bro
til Hjernens klare Tanke
så fik vel Hjertet ro

Hvorfor kan jeg ej tænke
og føle under ét?
Så vidste jeg så meget
nu ved jeg kun så lidt.

Clemens Barfod
Alsted, 12. august 1915

International Coach Federation

ICF er verdens største organisation af coaches med mere end 22.000 medlemmer i 132 lande. En international non-profit forening, der siden 1992 udvikler og vedligeholder standarder og akkrediterings-programmer for professionelle coaches og coach-trænere.

Du kan læse mer om ICF på www.coachfedearion.org eller ICF denmark.dk